Legislaţia pentru toţi – “Portalul legislativ” lansat de Ministerul Justiţiei

“Portalul legislativ” a fost dezvoltat în cadrul proiectului „Implementarea Portalului N-Lex”, fiind implementat de către Ministerul Justiţiei în perioada octombrie 2012 – februarie 2015. Proiectul a beneficiat de finanţare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative. Acest portal, aflat momentan în stadiul de testare (versiune beta), poate fi accesat la adresa http://legislatie.just.ro/.

“Portalul legislativ” este un sistem informaţional de legislaţie care permite accesul rapid, liber şi neîngrădit al oricărei persoane interesate la legislaţia naţională în formă actualizată şi consolidată. Printre facilităţile oferite de acesta se numără:
– accesul la peste 150.000 de acte normative (acte normative din perioada 1989 până în prezent, cât şi acte de interes de dinainte de 1989)
– posibilitatea de căutare şi găsire a actelor după multiple criterii (de ex., tip act, număr şi an)
– filtrarea actelor după anumite criterii (de ex., emitent, tip act, publicaţie)
– accesul la toate modificările suferite în timp de actul normativ
– posibilitatea de a vedea modificările aduse de un act normativ
– posibilitatea de a vedea cuprinsul actului normativ şi dacă acesta mai este în vigoare sau nu
– accesul la forma consolidată a actului normativ la o anumită dată selectată de către utilizator

Proiectul a urmărit îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor de asigurare a accesului cetăţenilor la legislaţie, precum şi alinierea la standardele europene în domeniu, prin dezvoltarea unei aplicaţii electronice, interconectate cu portalul european comun al legislaţiilor naţionale N-Lex, care să permită accesul gratuit al cetăţenilor şi al instituţiilor publice şi private, atât de pe teritoriul României, cât şi din spaţiul Uniunii Europene, la o bază de date legislativă naţională, gestionată de Ministerul Justiţiei.

Portalul european comun al legislaţiilor naţionale N-Lex este rezultatul colaborării dintre Oficiul pentru Publicaţii al UE şi guvernele statelor membre, acesta permiţând accesul oricărei persoane interesate la legislaţia statelor membre. Portalul N-Lex poate fi accesat la următoarea adresă de internet: http://eur-lex.europa.eu/n-lex/.

Sursa: legislatie.just.ro

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles