Măsuri de stimulare a angajarii în muncă a tinerilor

Prezenta lucrare a fost realizată de grupa 110 (generația 2018-2022) din cadrul Facultății de Drept, Universitatea din București, sub coordonarea științifică a prof. univ. dr. Ștefan Deaconu.

Capitolul I: Background, status-quo, situația actuală și motive ale necesității angajării tinerilor

1. Statistici din prezent privind angajabilitatea tinerilor pe piata muncii

Piaţa muncii este principalul model de parteneriat dintre cerere şi ofertă, dintre patron şi angajat. Acest parteneriat decide partajul profit-salarii, raportul dintre acumulare (principala funcţie în orice societate) şi consumul populaţiei, raporturile dintre eficienţa economică şi echitatea socială, venitul meritat al ambilor parteneri, atât din perspectiva generaţiilor prezente, cât şi a generaţiilor viitoare, ritmul şi calitatea creşterii economice, progresul economic, dar şi caracterul democratic al societăţii capitaliste, coeziunea şi pacea socială, indispensabile progresului economic şi social continuu.

“Angajabilitatea este capacitatea unei persoane de a obţine un loc de muncă în concordanţă cu competenţele sale, de a-l menţine, de a se dezvolta profesional, capacitatea de antreprenoriat a unei persoane şi posibilitatea acesteia de a-şi schimba locul de muncă.”

Scopul sistemului de formare a tinerilor, al învăţării pe tot parcursul vieţii, este asigurarea posibilităţii de îmbunătăţire sau suplimentare a cunoştinţelor generale şi a calificărilor în vederea creării premiselor generale necesare participării active a individului în societate. De asemenea, devine de importanţă majoră posibilitatea de a beneficia de o educaţie continuă, cunoştinţe generale şi calificări relevante pe parcursul întregii vieţi în scopul reducerii dezechilibrelor în ceea ce priveşte şomajul în rândul tinerilor şi şomajul de lungă durată, a riscului de sărăcie şi a riscului de excluziune socială. Educația este un ornament în vremuri de prosperitate şi un refugiu în vremuri de restrişte (Aristotel), prin ea asigurându-se premisele necesare depăşirii situaţiilor nefavorabile apărute pe piaţa muncii ca urmare a contextului intern sau global şi înaintării spre societatea cunoaşterii.

Pentru a citi întreaga lucrare, o puteți descărca prin accesarea următorului link.

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment