Modalităţi de atribuire a contractului de achiziţie publică în reglementările Uniunii Europene şi naţionale

În prezenta lucrare, Ioana- Cristina Radu, vorbeşte depre atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Atribuirea unor astfel de contracte se realizează printr-o procedură administrativă ce presupune un ansamblu de reguli şi formalităţi ce trebuie îndeplinite de către organizatorul licitaţiei, având ca obiect atribuirea unui contract de achiziţie publică, de concesiune a unor servicii şi lucrări publice, sub sancţiunea anulării licitaţiei organizate într-un atare scop.

Pe tot parcursul procesului de aplicare a procedurilor de atribuire a contractului de achiziţie publică, chiar şi în cazul în care nu există dispoziţii care reglementează un aspect sau altul din cadrul procedurii de atribuire, orice aspect sau situaţie în legătură cu aceasta procedură trebuie interpretată în lumina principiilor ce guvernează procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.

Sediul principal al materiei pentru procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică este reprezentat, la nivel naţional, de Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 si de Hotărârea Guvenului nr. 925/2006 pentru  aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006, ca legislaţie secundară („HG 925/2006”).

[su_button url=”https://abcjuridic.ro/wp-content/uploads/2015/08/Ioana-Cristina-Radu.pdf” background=”#ef4b2d” size=”10″ center=”yes”]Citeşte lucrarea[/su_button]

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment