Ordin privind măsurile de sprijinire a persoanelor care vin din zonele de conflict armat din Ucraina

În data de 3 martie în partea I a Monitorului Oficial al României a fost publicat Ordinul pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat.

Potrivit acestui act:

Cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră în România și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de servicii medicale, de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și serviciile cuprinse în programele naționale de sănătate curative, care se acordă de către furnizori, pe baza documentului de trecere a frontierei de stat, valabil, acceptat de statul român, cuprins în Lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român, prevăzută în anexa la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.124/2015 privind lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român, cu modificările ulterioare, din care să rezulte că persoana se încadrează în categoria cetățenilor ucraineni sau, după caz, a cetățenilor străini sau apatrizi care provin din zona conflictului armat din Ucraina

Întregul ordin poate fi consultat accesând următorul link: https://www.monitoruloficial.ro/Monitorul-Oficial–PI–214–2022.html

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment