Recurs privind drepturile persoanelor persecutate din motive etnice

Avocatul Poporului a formulat un recurs în interesul legii având ca obiect recunoașterea dreptului persoanelor persecutate din motive etnice de a formula recurs împotriva hotărârilor definitive pronunțate de tribunale în procesele având ca obiect acordarea drepturilor reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 514 şi urm. din Codul de procedură civilă, Avocatul Poporului a solicitat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să se pronunţe în legătură cu problema de drept soluţionată în mod neunitar de către instanţele de judecată:

În sesizarea formulată, Avocatul Poporului a apreciat că hotărârile judecătorești pronunțate în cauzele având ca obiect refuzul acordării drepturilor conform Ordonanței Guvernului nr. 105/1999, sunt supuse recursului, potrivit Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, modificată și completată.

Avocatul Poporului a arătat că legiuitorul a stabilit fără echivoc procedura de soluționare a contestației împotriva hotărârilor pronunțate de casele judeţene de pensii sau, după caz, de Casa de pensii a municipiului Bucureşti ca fiind cea reglementată de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004; or, în aplicarea art. 10 alin. (2) teza I și art. 20 din acest act normativ, sentinţele tribunalelor administrativ-fiscale pot fi atacate cu recurs, care se judecă de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel.

Astfel, interpretarea și aplicarea art. 7 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, modificată prin art. 33 Legea nr. 76/2012, în sensul că hotărârile instanței de fond sunt supuse recursului nu face decât să reafirme regula conţinută în art. 20 din Legea nr. 554/2004 şi confirmă o soluţie de tradiţie în legislaţia naţională, în materia contenciosului administrativ, recursul fiind calea de atac compatibilă.

O altă interpretare și aplicare atribuită textului de lege în discuție, în sensul eliminării căii de atac a recursului împotriva hotărârilor pronunțate în cauzele având ca obiect acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 şi lipsirea beneficiarilor normei juridice de posibilitatea de a supune controlului judiciar soluţia instanței de fond, ar constitui o interpretare excesivă, ce depăşeşte cadrul constituţional referitor la exercitarea căilor de atac.

Argumentele invocate de Avocatul Poporului sunt prezentate detaliat în sesizarea formulată, care se află pe site-ul www.avp.ro la Secţiunea „Activitate – Recursul în interesul legii”.

Urmează ca Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să se pronunţe asupra recursului în interesul legii formulat de Avocatul Poporului.

Preluat de pe: juridice.ro

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment