Acțiunea în revendicare, acțiunea în evacuare din imobilele ocupate abuziv, cererile posesorii – asemănări și deosebiri

Acțiunea în revendicare a fost definită ca fiind acțiunea proprietarului neposesor împotriva posesorului neproprietar. Este o acțiune reală, putând fi îndreptată împotriva oricărei persoane care ar deține bunul, și petitorie, întrucât reprezintă protecția juridică a dreptului real de proprietate sau a unui dezmembrământ al acestuia. Acțiunea este și imprescriptibilă extinctiv, în cazul admiterii ei având ca efecte restituirea bunului și a fructelor sau productelor. Prin excepție, art. 948 alin. (1) permite posesorului de bună-credință păstrarea fructelor. În materia coproprietății, art. 643 prevede posibilitatea oricărui coproprietar de a introduce singur acțiunea în revendicare, hotărârea urmând a fi opozabilă celorlalți doar dacă le profită. Exercitarea acestei acțiuni urmează procedura de drept comun, astfel încât este necesar ca reclamantul să aibă capacitate și calitate procesuală, să formuleze o pretenție și să justifice un interes. Modalitatea de calcul a taxei de timbru, în cazul acțiunii în revendicare, este prevăzută de OG nr. 80/2013 și este raportată la valoarea impozabilă a bunului. Prin comparație cu acțiunile posesorii și acțiunea în evacuare, legiuitorul permite, în cazul acțiunii în revendicare, introducerea unei cereri de intervenție, fie ea voluntară sau forțată. În privința competenței materiale și a căilor de atac, acestea depind de valoarea imobilului. Astfel, dacă valoarea nu depășește 500.000 lei, competența aparține judecătoriei, iar hotărârea va fi atacată cu apel în 30 de zile, dar, dacă depășește această sumă, competent va fi tribunalul și există posibilitatea recursului în 30 de zile. Conform dreptului comun, dacă hotărârea primei instanțe este atacată, executarea acestei hotărâri se suspendă.

Ruxandra Adina Gingărașu a publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2015 articolul intitulat: ”Acțiunea în revendicare, acțiunea în evacuare din imobilele ocupate abuziv, cererile posesorii – asemănări și deosebiri

citeste continuarea pe juridice.ro

 

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment