Elaborarea proiectelor de buget

Statul poate fi definit ca ÔÇ×o grupare de indivizi av├ónd un grad ridicat de organizare ┼či stabilitate, care ocup─â un teritoriu determinat geografic ┼či recunoscut politic, asupra c─âruia o autoritate public─â exercit─â prerogative de comand─â sau putere, ├«nzestrat─â, totodat─â, cu voca┼úia ┼či capacitatea organizatoric─â ┼či institu┼úional─â de a exprima ┼či impune tuturor voin┼úa grupului, ca voin┼ú─â general─â.ÔÇŁ [1]

Articol redactat de Alexandru-Florin Cartoaf─â, student ├«n anul II la Facultatea de Drept a Universit─â╚Ťii Bucure╚Öti, grupa 216.

├Änc─â din antichitate Statul a ├«ndeplinit ┼či alte func┼úii legate de conservarea fiin┼úei sale. Astfel: func┼úia de ap─ârare, func┼úia de men┼úinere a lini┼čtii ┼či ordinii interne au constituit dintotdeauna apanajul puterii etatice.

Pe m─âsura dezvolt─ârii social-economice, ├«ncep├ónd cu epoca modern─â, Statul ┼či-a asumat ┼či alte func┼úii de natur─â a ridica ┼či ├«mbun─ât─â┼úi starea material─â ┼či spiritual─â a popula┼úiei. Au ap─ârut func┼úii noi cum ar fi: func┼úia de ocrotire a familiei ┼či a s─ân─ât─â┼úii publice; de protejare a persoanelor fizice defavorizate; de asigurare ┼či garantare a dreptului la educa┼úie ┼či la cultur─â; de asigurare a unui mediu s─ân─âtos etc[2] . Desigur, toate aceste func╚Ťii nou ap─ârute ╚Öi asumate de c─âtre entitatea statal─â necesit─â pentru organizarea lor efectiv─â cheltuirea unor sume de bani.

├Än aceste condi╚Ťii, modul ├«n care statul colecteaz─â, administreaz─â ╚Öi utilizeaz─â fondurile publice sunt supuse unui regim special, de drept financiar public, care stabile╚Öte anumite proceduri obligatorii, dar ╚Öi anumite restric╚Ťii, pentru a oferi garan╚Ťii cet─â╚Ťenilor.

O institu╚Ťie esen╚Ťial─â a dreptului financiar public este procesul bugetar care reune╚Öte opera╚Ťiunile de i). elaborare a bugetelor ce compun sistemul unitar de bugete, ii). aprobare a acestora conform competen╚Ťelor ╚Öi procedurilor prev─âzute de lege, iii). ├«ncasare a veniturilor previzionate ╚Öi de efectuare a cheltuielilor autorizate ╚Öi de iv). ├«nchidere a execu╚Ťiei bugetare[3]. ├Än cele ce urmeaz─â vom proceda la expunerea procedurii de elaborare a bugetelor ce compun sistemul unitar de bugete pe doua planuri: cel central ╚Öi cel local.

  1. La nivelul central

La nivelul autorit─â╚Ťilor publice centrale, anual Guvernul are ├«n sarcin─â elaborarea a  doua proiecte de buget: bugetul de stat ╚Öi bugetul asigur─ârilor sociale de stat; dou─â din cele trei componente al bugetului public na╚Ťional prev─âzut de art. 138 Constitu╚Ťia Rom├óniei. Procedura de elaborare a proiectelor de buget este prev─âzut─â at├ót ├«n Legea finan╚Ťelor publice nr. 500/2002, c├ót ╚Öi prin Legea responsabilit─â╚Ťii fiscal-bugetare nr. 69/2010.

├Än primul r├ónd, conform art. 30^5 din Legea 500/2002 Cadrul bugetar reprezint─â baza pentru elaborarea proiectului de buget, alc─âtuit din dou─â componente: i). stabilirea indicatorilor macroeconomici ╚Öi sociali de c─âtre Comisia Na╚Ťional─â de Prognoz─â, p├ón─â la data de 1 iunie a anului curent (art. 31 Legea 500/2002) ╚Öi, ├«n baza acestor indicatori, ii). elaborarea strategiei fiscal-bugetare pentru urm─âtorii 3 ani de c─âtre Ministerul Finan╚Ťelor Publice ╚Öi trimiterea ei c─âtre Guvern p├ón─â la data de 31 iulie (art. 26 Legea 69/2010).

Indicatorii macroeconomici estima╚Ťi sunt cei cu impact direct asupra veniturilor ╚Öi a cheltuielilor publice: PIB, rata infla╚Ťiei, rata ╚Öomajului, num─ârul mediu de salaria╚Ťi etc, iar strategia fiscal-bugetar─â stabile╚Öte obiectivele ╚Öi priorit─â╚Ťile ├«n domeniul fiscal-bugetar, ╚Ťintele veniturilor ╚Öi cheltuielilor bugetului general consolidat ╚Öi ale bugetelor componente ale bugetului general consolidat, precum ╚Öi evolu╚Ťia soldului bugetului general consolidat pe o perioad─â de 3 ani (art. 3, pct. 1, Legea 69/2010).

├Än continuare, dup─â ├«nsu╚Öirea de Guvern a strategiei fiscal-bugetare elaborate de c─âtre Ministerul Finan╚Ťelor Publice, acesta va trimite c─âtre Parlament p├ón─â la data de 15 august (art. 26, teza a II-a din Legea 500/2002): i). strategia fiscal-bugetar─â, ii). proiectul de lege privind aprobarea limitelor din cadrul fiscal-bugetar, iii). o declara╚Ťie de conformitate sau cu abateri de la previziunile anun╚Ťate de Comisia European─â ╚Öi iv). o declara╚Ťie de asumare a responsabilit─â╚Ťii.

├Än acest timp, dup─â finalizarea strategiei fiscal-bugetare ╚Öi dup─â aprobarea proiectului de lege a principalilor indicatori ai cadrului fiscal-bugetar, Ministerul Finan╚Ťelor Publice va elabora o scrisoare-cadru ╚Öi metodologia de preg─âtire a bugetului, prin care practic va da instruc╚Ťiuni ╚Öi limit─âri ├«n ceea ce prive╚Öte elaborarea bugetelor de c─âtre ordonatorii de credite. (art. 33 Legea 500/2002)

├Än al doilea r├ónd, ordonatorii principali de credite, care au comasat propunerile de bugete de la ordonatorii secundari ╚Öi ter╚Ťiari din subordine, vor trimite p├ón─â la data de 1 septembrie propunerile bugetare pentru sectorul lor de activitate c─âtre Ministerul Finan╚Ťelor Publice. Acest termen se poate extinde p├ón─â la data de 15 septembrie pentru situa╚Ťia ├«n care este nevoie de ajust─âri ├«n ceea ce prive╚Öte proiectele de buget trimise de c─âtre ordonatorii principali de credite.

Dup─â finalizarea acestei proceduri de centralizare a propunerilor ╚Öi de alc─âtuire a unui proiect complet de c─âtre Ministerul Finan╚Ťelor Publice, acesta ├«ntocme╚Öte proiectele legilor bugetare ╚Öi proiectele bugetelor, pe care le depune la Guvern pentru prima lectur─â, p├ón─â la data de 30 septembrie a fiec─ârui an (art. 35 Legea 500/2002).

Pentru situa╚Ťia alegerilor parlamentare, trimiterea proiectelor c─âtre Guvern are termene specifice, conform art. 35^1 din Legea 500/2002, care nu sunt stabilite ├«n raport de o dat─â fix─â, ci de momentul ├«nvestirii noului Guvern:

Art. 35^1 din Legea 500/2002:

,,În cazul în care alegerile generale parlamentare sunt organizate în ultimele 3 luni ale anului, calendarul este următorul:

a) Ministerul Finan╚Ťelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite ╚Öi a bugetului propriu, ├«ntocme╚Öte proiectele legilor bugetare ╚Öi proiectele bugetelor pe anul urm─âtor, pe care le depune la Guvern ├«n termen de 15 zile de la ├«nvestirea noului Guvern, conform art. 103 din Constitu╚Ťia Rom├óniei, republicat─â;

b) dup─â ├«nsu╚Öirea de c─âtre Guvern a proiectelor legilor bugetare ╚Öi de buget, prev─âzute la art. 35 alin. (1), acesta le supune spre adoptare Parlamentului cel mai t├órziu ├«n 20 de zile de la ├«nvestire, f─âr─â a dep─â╚Öi data de 31 decembrie a anului ├«n curs.ÔÇŁ

├Än final, dup─â ce Ministerul Finan╚Ťelor Publice a trimis proiectele de buget ╚Öi de legi bugetare ╚Öi Guvernul ╚Öi le-a ├«nsu╚Öit acesta are obliga╚Ťia de a le supune spre adoptare Parlamentului, cel mai t├órziu p├ón─â la data de 15 noiembrie a fiec─ârui an, conform art. 35, alin. (4) din Legea 500/2002 pentru ca acesta s─â fie adoptat astfel ├«nc├ót la 1 ianuarie anul urm─âtor s─â fie ├«n vigoare.

├Än cazul ├«nt├órzierii procedurii care duce la neintrarea ├«n vigoare a bugetului la 1 ianuarie, deci la o ├«nt├órziere, exist─â o solu╚Ťie ├«n art. 37 din Legea finan╚Ťelor publice:

Regula este c─â Guvernul ├«ndepline╚Öte sarcinile prev─âzute ├«n bugetul anului precedent, limitele lunare de cheltuieli neput├ónd dep─â╚Öi de regula 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent. Excep╚Ťia este a cazurilor deosebite, temeinic justificate de c─âtre ordonatorii principali de credite, sau, dup─â caz, 1/12 din sumele propuse ├«n proiectul de buget, ├«n situa╚Ťia ├«n care acestea sunt mai mici dec├ót cele din anul precedent.

Exist─â o derogare ├«n ceea ce prive╚Öte institu╚Ťiile publice ╚Öi ac╚Ťiunile noi, aprobate ├«n anul curent, dar care ├«ncep cu data de 1 ianuarie a anului bugetar urm─âtor, deoarece acestea vor fi finan╚Ťate, p├ón─â la aprobarea legii bugetare, ├«n limita a 1/12 din prevederile acestora cuprinse ├«n proiectul de buget, iar nu din bugetul anterior. Solu╚Ťia este fireasc─â av├ónd ├«n vedere inexisten╚Ťa acestora ├«n anul precedent, astfel ├«nc├ót nu existau nici credite bugetare alocate acestora.

  1. La nivelul local

La nivelul autorit─â╚Ťilor publice locale exist─â c├óteva diferen╚Ťe specifice ├«n ceea ce prive╚Öte procesul bugetar, fa╚Ť─â de autorit─â╚Ťile centrale, care vor fi detaliate ├«n r├óndurile urm─âtoare.

Sub un prim aspect, competen╚Ťa de elaborare a proiectului de buget este a ordonatorului principal de credite, care difer─â ├«n func╚Ťie de unitatea administrativ-teritorial─â de referin╚Ť─â. Astfel, ├«n cazul comunelor ╚Öi al ora╚Öelor proiectul de buget local este elaborat de c─âtre primar, iar la nivelul jude╚Ťului, de c─âtre pre╚Öedintele consiliului jude╚Ťean.

Primul pas este prev─âzut de art. 37 din Legea 273/2006 prin Ministerul Finan╚Ťelor Publice transmite direc╚Ťiilor generale ale finan╚Ťelor publice, consiliilor jude╚Ťene ╚Öi Consiliului General al Municipiului Bucure╚Öti, p├ón─â la data de 1 iunie a fiec─ârui an, o scrisoare-cadru care va specifica contextul macroeconomic pe baza c─âruia vor fi ├«ntocmite proiectele de buget prognozate, metodologiile de elaborare a acestora, limitele sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat ╚Öi ale transferurilor consolidabile,  ├«n vederea elabor─ârii de c─âtre ordonatorii de credite a proiectelor de buget.

Ulterior, dup─â stabilirea acestui cadru, ordonatorii principali de credite (primarul sau pre╚Öedintele consiliului jude╚Ťean), pe baza limitelor sumelor primite elaboreaz─â ╚Öi depun la direc╚Ťiile generale ale finan╚Ťelor publice, p├ón─â la data de 1 iulie, proiectele bugetelor locale echilibrate ╚Öi anexele la acestea pentru anul bugetar urm─âtor, precum ╚Öi estim─ârile pentru urm─âtorii 3 ani. Prin aceast─â depunere a proiectelor de ordonatorii principali locali ajung informa╚Ťii la Ministerul Finan╚Ťelor Publice care ajut─â la finalizarea procesului de elaborare a proiectului de bugete, cuprinz├ónd astfel sumele ce vor fi transferate c─âtre unit─â╚Ťile administrativ-teritoriale.

După aprobarea bugetului de stat, care ar trebui să intre în vigoare de regulă la 1 ianuarie, ordonatorii principali de credite au 15 zile de la data publicării acestuia in Monitorul Oficial pentru a definitiva proiectul bugetului local cu sumele concrete, în conformitate cu bugetul de stat (art. 39, alin. (3) Legea 273/2006).

Ulterior, definitiv─ârii, pentru a respecta principiul publicit─â╚Ťii, proiectul bugetului local se public─â ├«n presa local─â sau se afi╚Öeaz─â la sediul unit─â╚Ťii administrativ-teritoriale pentru a da posibilitatea depunerii contesta╚Ťiilor ├«n termen de 15 zile. ├Än 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contesta╚Ťiilor, proiectul bugetului local, ├«nso╚Ťit de raportul ordonatorului principal de credite ╚Öi de contesta╚Ťiile depuse de locuitori, este supus aprob─ârii autorit─â╚Ťilor deliberative, care au un termen de maximum 10 zile de la data supunerii spre aprobare a proiectului de buget pentru a vota.

Nu ├«n ultimul r├ónd, art 39, alin. (6) din Legea finan╚Ťelor publice locale instituie un termen de maximum 45 de zile de la publicarea bugetului de stat ├«n Monitorul Oficial pentru aprobarea de c─âtre autorit─â╚Ťile deliberative a proiectului de buget local.

A╚Öadar, acesta este modul ├«n care se elaboreaz─â at├ót bugetele publice centrale, c├ót ╚Öi locale, observ├óndu-se astfel complexitatea ╚Öi rigorile la care sunt supuse aceste procese, ├«n scopul de a asigura buna colectare, administrare ╚Öi utilizare a banilor publici care este ╚Öi trebuie f─âcute ├«n favoarea cet─â╚Ťenilor statului.

Bibliografie:

  1. Simona Gherghina, Drept financiar public. Editura C.H. Beck, București, 2020
  2. Monica Ra╚Ťiu, Drept financiar public. Editura C.H. Beck, Bucure╚Öti, 2020
  3. Anca Andreea N. Manea, Derularea procesului bugetar în România, Managementul cultural, vol. XVI, Nr. 1 (30), 2014
  4. https://www.creeaza.com/afaceri/economie/finante-banci/PROCESUL-BUGETAR836.php
  5.  (Vasile-Sorin Curp─ân, Vasile Curp─ân Cosmin, ╚śtefan Burleanu, ╚śtiin╚Ťe politice ╚Öi doctrine politice interna╚Ťionale, Ia╚Öi, 2012)
  6. Cristian Ionescu, Instituţii politice și Drept Constituţional, Editura Universitară, București,2007, p. 48

[1] Cristian Ionescu, Instituţii politice și Drept Constituţional, Editura Universitară, București,2007, p. 48

[2] (Vasile-Sorin Curp─ân, Vasile Curp─ân Cosmin, ╚śtefan Burleanu, ╚śtiin╚Ťe politice ╚Öi doctrine politice interna╚Ťionale, Ia╚Öi, 2012)

[3] Simona Gherghina, Drept financiar public. Editura C.H. Beck, București, 2020

ABC Juridic

ABC Juridic a luat na┼čtere din dorin┼úa de a construi perspective pentru viitorii speciali┼čti ├«n domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment