ICCJ. Recurs în interesul legii. Articolul 348 Noul Cod penal

Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat în ședința din 21 septembrie 2015 o decizie de o importanță semnificativă prin care a pus capăt controverselor legate de aplicarea articolului 348 din Noul Cod penal, în ipoteza exercitării activităților specifice profesiei de avocat de către persoane care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995. Instanța a fost sesizată de Procurorul General al României cu un recurs în interesul legii din cauza faptului că în practică existau două orientări în ceea ce privește interpretarea și aplicarea respectivului articol.

Prin Decizia nr. 15 dată în dosarul nr. 10/2015, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul în interesul legii stabilind următoarele: „Fapta unei persoane care exercită activități specifice profesiei de avocat în cadrul unor entități care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități prevăzută de art. 348 Cod penal”, decizie care este obligatorie pentru instanțe de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform articolului 474 din Codul de Procedură Penală.

De altfel, Curtea Constituțională a statuat în jurisprudența sa că „deși avocatura este o profesie liberală și independentă, exercitarea sa trebuie să se desfășoare într-un cadru organizat în conformitate cu reguli prestabilite, a căror respectare trebuie asigurată inclusiv prin aplicarea unor măsuri coercitive, rațiuni care au impus constituirea unor structuri organizatorice unitare și prohibirea constituirii în paralel a altor structuri destinate practicării aceleiași activități, fără suport legal. O atare soluție legislativă nu este considerată a fi în contradicție cu prevederile constituționale ale articolului 45 privind libertatea economică” (Decizia 164 din 27 februarie 2007).

Surse:

www.scj.ro

Tudorel Toader – Constituția României reflectată în jurisprudența Curții Constituționale, Ed. Hamangiu, București, 2011

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment