„Memoria vie a cetății”

Interviu cu Laurențiu Stan, bibliotecar șef serviciu al Bibliotecilor Facultății de Drept și Facultății de Administrație și Afaceri din cadrul Universității din București, filiale ale Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I” din București

ABC Juridic: Mergând la bibliotecă, studenții ne-au împărtășit o curiozitate cu privire la ce este biblioteca dincolo de relația cu beneficiarii. Care sunt activitățile din spatele acestei relații și cum realizați gestionarea acestor activități?

Laurențiu Stan: Biblioteca a fost și este considerată, indiferent de epocă, memoria vie a cetății. Uneori a fost asemuită cu o ”arhivă a umanității”, dar indiferent cum este percepută, un lucru este cert, a fascinat omenirea atât de mult încât în unele societăți i s-au ridicat palate, iar în altele i s-a dat foc sau s-a desființat. În această calitate și cu această misiune, bibliotecile sunt aproape un laborator, desfășoară o activitate complexă, variată și responsabilă, iar aceste afirmații nu sunt izvorâte dintr-o conștiință profesională exacerbată sau trufie, ci din analiza sinceră a acestui tip de organizație.

Din păcate, în general, pentru publicul larg din țara noastră, biblioteca este o ilustră necunoscută, iar pentru cine a mai avut contact sporadic cu aceste structuri, un motiv de confuzie cu arhivele. Interesul de-a cunoaște biblioteca este destul de rar și de aici găsesc lăudabilă curiozitatea arătată de studenții dumneavoastră. Cel mai frecvent sunt percepute și cunoscute activitățile din sfera comunicării colecțiilor, o interfață a acestor instituții cu utilizatorii lor.  Uneori există și o asociere negativă cu efortul de învățare, cu o obligație de care vor să scape. În fapt, biblioteca exercită un rol pozitiv în viața lor, îi sprijină, egalizează șansele individului, facilitează și creează cadrul propice studiului, este o busolă pentru parcursul academic.

Bibliotecile universitare funcționează în facultățile din Universitatea București și sunt structuri specializate, parte dintr-un întreg pe care-l reprezintă Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I” din București. Această structură, având în componență o unitate centrală și 17 filiale, asigură suportul informațional pentru toate procesele de predare și cercetare din universitate.

Peste tot au loc activități de complexități și cuprinderi diferite, în funcție de mărime și misiune, ce urmăresc cu atenție depistarea continuă a nevoii de informare apărută în activitatea didactică, dezvoltarea colecțiilor de publicații și informații, creșterea puterii de informare a acestora. Există o preocupare continuă pentru descoperirea de surse de informare și de achiziționare a lor, astfel încât să fie stimulată apariția performanței. Toate aceste surse sunt descrise, indexate, organizate și controlate  în  catalogul electronic astfel încât accesul să fie facil, eficient și prietenos.

În etapa următoare centrăm toată atenția pe păstrarea, prezervarea și conservarea acestor colecții pentru o durată cât mai lungă în timp și vorbim aici de generații. Pentru acest lucru sunt realizate investiții, lucrări și activități de organizare a depozitelor, de creare și monitorizare a microclimatului, de prevenire sau reparare, după caz, a uzurii. În acest punct  apare vizibilitatea și cunoașterea de către public, este posibilă realizarea diseminării informației.

Acest flux de activitate de bază este continuat, cu aceeași energie și perseverență de: corelarea activității de dezvoltare a colecțiilor de publicații și informații cu programele de studiu și cercetare, cu planurile de învățământ pentru toate formele de școlarizare, verificarea  permanentă a acoperirii bibliografiilor cu informație, de utilizarea stăruitoare a tuturor căilor de achiziție (cum ar fi obținerea de donații sau sponsorizări când nu ai fonduri pentru a o putea cumpăra), derularea de împrumuturi interbibliotecare, schimbul academic de publicații național și internațional, grija ca fiecare informație să fie citită de un număr sporit de  studenți.

Mai mult, când se constată că nu se știe ceva legat de serviciile tale, să faci informare, când publicul uită sau nu a luat cunoștință de anumite lucruri, să promovezi colecțiile, să cauți surse de informare pentru cei care nu au timp, să întocmești bibliografii pentru diverse teme de studiu, să veghezi condițiile și starea de sănătate a colecțiilor, să ai grijă de spații, să organizezi și să menții condiții bune de lectură, să cunoști și să respecți toate reglementările legale din domeniu, să ai grijă de utilizatori, să gestionezi și să elimini riscuri, să evaluezi, să evoluezi, să poți, să știi tot ce este necesar ca  tinerii să poată avea un suport adecvat pentru performanță.

17916675_10210019613221797_622168408_o

 

ABC Juridic: Care sunt cele mai frecvente motive pentru care un student apelează la serviciile unei biblioteci? Dar un absolvent?

Laurențiu Stan: Biblioteca Facultății de Drept și-a găsit demult un loc în viața tinerilor din facultate. Ea însăși a luat ființă la solicitarea studenților. Era undeva în primăvara anului 1907. De atunci, biblioteca îi însoțește pe studenții de licență în studiu, pe cei din programele de master și doctorat în cercetare, pe profesori îi sprijină în activitatea de predare. Pot  învăța să studieze, să facă o cercetare, să se dezvolte personal sau să se delecteze.

În anii studenției, mulți dintre noi se descoperă pe sine, dar unii ajung să cunoască lumea. Totul se leagă de formare. Se consultă publicațiile recomandate în bibliografie, se învață după notițe, se redactează referate, se ”sapă” după un alt punct de vedere, se pot vedea notele de la examene din platforma online sau corespondența electronică.

Cu absolvenții, lucrurile stau puțin altfel. Specialiștii domeniului, în viața lor profesională, ajung să folosească și alte structuri de informare, dar revin constant acolo unde găsesc ceea ce caută. Nevoia lor nu mai este strict de formare, ci de actualizare a ceea ce știu, de stabilire de contacte cu alți specialiști. Sunt presați de timp și cererea lor are altă intensitate. Sunt un public greu de mulțumit. Cu toate acestea, biblioteca noastră primește un număr considerabil de solicitări din partea lor și reușește să le răspundă favorabil.

 

ABC Juridic: Cum ați califica evoluția înregistrată de fluxul de persoane din bibliotecile administrate de dumneavoastră în ultimii 5 ani și care considerați că sunt cauzele?

Laurențiu Stan: În privința numărului de utilizatori ai bibliotecii, se pot spune multe lucruri. Statisticile noastre reflectă o evoluție: un aflux și un reflux constant al interesului pentru studiul în bibliotecă. Nu există doi ani la fel. Ca o respirație. În momentul de față înregistrăm o creștere a frecvenței la bibliotecă, dar am înregistrat și scăderi interesante. Se citește din ce în ce mai puțin și numai la nevoie.

Cred, însă, că acest lucru nu este imputabil doar tinerilor, nici adulții nu mai citesc ca pe vremuri. Cu toții avem o vină. Din păcate, această lipsă a cititului se reflectă, ca în oglindă, în tot ce ne înconjoară. Este o chestiune de responsabilitate socială. Cetatea suferă. Unii tineri astăzi cer tot mai puțin de învățat. Sunt grăbiți, vor un parcurs de formare cât mai scurt. Știu ,,ce nu au nevoie” încă înainte de a profesa, din formare.

Interesul pentru bibliotecă este influențat de mulți factori, unii asupra cărora putem interveni, alții la care nu avem noi acces: natalitatea, starea economiei, gradul de civilizație al societății, deprinderile de studiu ale utilizatorului, nivelul de studii și chiar ambițiile personale de a deveni cineva. M-aș opri, însă, asupra acelor factori la care se poate interveni: strângerea relațiilor dintre cadrele didactice și bibliotecari, eliminarea barierelor în comunicare, bugetarea cu scopul de a ridica calitatea și cantitatea informației pusă la dispoziția studenților, susținerea serviciilor și dezvoltarea lor continuă, asigurarea de personal înalt calificat și suficient numeric, stabilirea standardelor minime sub care nu poate coborî un serviciu de informare.

17887473_10210019612981791_1498852628_o

 

ABC Juridic: Cum ar trebui să evolueze relația dintre tânăra generație și bibliotecă?

Laurențiu Stan: Tinerii sunt cei chemați să aducă energia și schimbarea într-o societate. Presiunea pe umerii lor este uneori destul de mare. Trebuie să facă dovada încrederii primite, trebuie încă să se descopere pe sine și să-și găsească locul lor, dar nu sunt întotdeauna ghidați de cealaltă generație. Această conjunctură nu le este prea prietenoasă, dar toate generațiile au trecut prin ceva similar. Un lucru nu trebuie să se uite: ar trebui să mergem în aceeași direcție. Biblioteca este foarte importantă în această perioadă a vieții lor. Au un ”aliat” în toate aceste încercări. Din această cauză este necesar să le oferim ce este mai bun. Să le dăm o șansă în competiția de pe piața liberă a muncii. Realizarea lor devine și a noastră. Sper mult ca factorii de decizie să gândească în termeni similari și să contribuie la ridicarea calității în biblioteci, să înființeze biblioteci, nu să le desființeze.

ABC Juridic: Având în vedere expertiza dumneavoastră în aria literaturii de specialitate juridică, ce recomandări aveți pentru studenții care se pregătesc pentru examenul de admitere în profesie cu privire la alcătuirea bibliografiei?

Laurențiu Stan: Admiterea în profesie este foarte importantă, metaforic vorbind este cununa de lauri pentru munca lor de formare. Este un moment de evaluare, dar și de sinceritate. Trebuie să cunoști nivelul și performanța de care dispui. Biblioteca Facultății de Drept oferă suport pentru orice situație. În colecțiile noastre se regăsesc toate tipurile de publicații: monografii, cursuri, tratate, culegeri, sinteze, publicații seriale, dicționare, ghiduri, atât pe hârtie cât și electronice, românești sau străine, baze de date academice internaționale în full text. În funcție de rezultatul acestei introspecții se poate  recomanda de la culegerea de subiecte pentru admitere în profesie, la fișele pe discipline, cursurile selective de licență sau, sperăm noi că nu, reluarea studiului prin consultarea tratatelor.

 

ABC Juridic: Este bine cunoscut faptul că numeroase forme de organizare profesională cu profil juridic (e.g. case de avocatură, birouri notariale etc.) dispun de biblioteci interne. Ce le recomandați studenților care doresc să fie documentariști în cadrul acestor biblioteci? Ce acreditări sau alte asemenea calificări le pot facilita dezvoltarea profesională în acest sens?

Laurențiu Stan: Dacă discuția noastră a ajuns în punctul acesta, aș vrea să vorbesc puțin despre formare în domeniul biblioteconomic, despre cum se formează un specialist și ce se așteaptă de la el. Tinerii care doresc să profeseze în domeniu trebuie să urmeze cursurile de licență organizate de către Departamentul de Știintele Informării și Documentării din cadrul Facultății de Litere din Universitatea București.

Pot continua specializarea cu studii masterale și doctorale. La final pot opta să profeseze în învățământ, unde au statut de personal auxiliar sau în rețeaua de biblioteci publice ca bibliotecari aparținând Ministerului Culturii. Acesta este drumul drept, dar uneori bibliotecarii ajung în profesie și având duble specializări sau după ce au făcut alta înainte.

Recomand parcurgerea studiilor de specialitate pentru juristul care dorește să lucreze ca documentarist într-o casă de avocatură. Această ocupație, aparent simplă, îi va ridica multiple probleme ulterioare angajării și cu siguranță că va dori depășirea lor. Parcurgerea acestui tip de studii îl va feri de probleme.

Recomand persoanei să țină cont și de faptul că trebuie să posede răbdare, atenție, concentrare, rezistență la activitatea repetitivă și la conținutul ușor anost, iar din punctul de vedere al riscurilor, trebuie să fie atent la încărcătura de praf și fungi ce însoțește publicația depozitată.

 

ABC Juridic: Considerați oportun Proiectul Vintage Law marca ABC Juridic, izvorât din necesitatea semnalării discrepanței dintre conținutul fondului bibliotecilor și conținutul fondului online – acesta din urmă fiind, de cele mai multe ori, un derivat al celui dintâi?

Laurențiu Stan: Orice contribuție este oportună și proiectul dumneavoastră se înscrie foarte bine în tendința actuală sesizată la nivel național. Cred că este momentul parteneriatelor dintre instituțiile statului și mediul privat.

În ceea ce privește conținutul fondului de informație existent online, nici țările puternic dezvoltate nu au finalizat aceste proiecte. Sunt pornite și în derulare, în diferite faze de execuție, în mai toate țările europene. România s-a aliniat și ea acestor preocupări, dar se află departe de a finaliza.

Situația pentru noi este ușor mai complicată și datorită decalajelor de timp și tehnologie pe care le înregistrăm, dar și a finanțării. Biblioteca Facultății de Drept, bunăoară, se află încă în faza construcției catalogului electronic de bibliotecă. Toate resursele sunt îndreptate către realizarea acestui deziderat.

Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I”, unitatea noastră tutelară, se află, însă, în altă situație. Are deja în derulare un proiect important de digitizare a unor documente românești și s-a început partajarea acestora cu proiectul Europeana. Chiar și la nivel național sesizăm decalaje și ”viteze” diferite, căci sintagma este de actualitate, dar trebuie intervenit rapid pentru depășirea acestor decalaje. Acesta este punctul în care trebuie să ne unim forțele pentru un progres real.

ABC Juridic: Întrucât ne apropiem de finalul interviului, ce gânduri doriți să le transmiteți cititorilor?

Laurențiu Stan: Le transmit tuturor cititorilor dumneavoastră un gând bun, să nu renunțe niciodată la visul lor, chiar dacă trec și prin perioade mai dificile și să nu uite că biblioteca îi așteaptă și îi va sprijini pe întreg parcursul lor profesional.

ABC Juridic: Ce părere aveți despre Proiectul ABC Juridic?

Laurențiu Stan: Proiectul ABC Juridic este unul inedit, original și bine-venit. Susțin aceste afirmații prin faptul că este unul din puținele proiecte la care colaborează studenții și scriu pentru studenți. Din această cauză deține acel numitor comun numit “interes” și care apare în proiectele omogene, proiectele derulate în interiorul publicului țintă.

ABC Juridic: Vă mulțumim!

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment