Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă se află în dezbatere publică

Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică Hotărârea de Guvern pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, pentru a asigura punerea în aplicare a dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 60/2016, document prin care au fost modificate și completate măsurile de stimulare a ocupării astfel încât acestea să devină mai atractive pentru beneficiari și să determine un impact pozitiv asupra pieței muncii.

 

 

Documentul supus dezbaterii publice stabilește:

 

 • documentele pe care trebuie să le depună persoanele aflate în evidența agențiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru acordarea primei de activare în valoare de 500 de lei;
 • modalitatea de acordare a primei de activare în cazul încadrării într-o localitate din alt județ față de cel în care beneficiarul s-a aflat în evidența agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, dacă acesta își stabilește noul domiciliul sau reședința în acel județ;
 • obligația beneficiarilor primei de activare de a prezenta la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale la care sunt înregistraţi sau, după caz, la care le-a fost transferat dosarul, dovada emisă de angajator că sunt încadraţi.
 • documentele pe care trebuie să le depună la agențiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă persoanele care solicită acordarea primelor de mobilitate prevăzute de lege și detalierea condițiilor de acordare.
 • modalitățile de acordare a primei de instalare.
 • definirea situațiilor în care persoanele solicitante nu beneficiază de primele de mobilitate prevăzute în lege;
 • condițiile pe care trebuie să le îndeplinească și a documentelor pe care trebuie să le depună persoanele de cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European pentru a beneficia de prima de instalare;
 • definirea situațiilor care nu constituie schimbare de domiciliu și a sintagmelor „localități”, „localități învecinate” și „revenirea la vechiul domiciliu”;
 • modalitatea de a stabili distanța dintre localitatea de domiciliu sau reședință şi localitatea în care beneficiarul urmează să îşi desfăşoare activitatea, ca urmare a încadrării în muncă;
 • documentele care trebuie depuse de angajatorii care încadrează în muncă șomeri de lungă durată și tineri NEET, în vederea încheierii convențiilor pentru acordarea subvențiilor prevăzute în lege;
 • actualizarea categoriilor de persoane care pot beneficia de serviciile de informare și consiliere profesională
 • completarea serviciilor de informare și consiliere profesională cu două tipuri de servicii noi: profilarea şi încadrarea în nivelul de ocupabilitate: uşor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil şi foarte greu ocupabil, respectiv îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă, potrivit prevederilor legii;
 • modalitatea de realizare a profilării de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, prin elaborarea unei Proceduri de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă;
 • clarificarea categoriilor de absolvenți care nu au dreptul să beneficieze de drepturile prevăzute de lege, respectiv cei care solicită acordarea acestora după expirarea termenelor prevăzute de lege;
  • reglementarea situației în care unii șomerii care realizează venituri din activităţi autorizate potrivit legii şi a căror activitate a încetat anterior datei la care solicită acordarea indemnizaţiei de şomaj, vor beneficia de indemnizaţie de şomaj în condiţiile legii, indiferent de venitul realizat, dacă dovedesc încetarea legală a activităţii autorizate potrivit legii;

 

Proiectul de Hotărâre de Guvern se află publicat pe site-ul MMFPSPV la adresa:

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4682-2016-11-14-proiecthg-nm-l76din2002

 

 

Informații suplimentare:

 

La propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Guvernul României a aprobat, în luna septembrie 2016, Ordonanța de Urgență nr. 60/2016 pentru modificarea și completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă ce prevede măsuri care au ca scop realizarea mai multor obiective pe piața muncii, printre care: sprijinirea ocupării persoanelor aparţinând unor categorii defavorizate ale populaţiei, stimularea şomerilor în vederea ocupării unui loc de muncă, stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă, îmbunătăţirea structurii ocupării pe ramuri economice şi zone geografice, creşterea mobilităţii forţei de muncă în condiţiile schimbărilor structurale care se produc în economia naţională.

În acest sens, prin O.U.G. nr. 60/2016 au fost modificate și completate măsurile de stimulare a ocupării astfel încât acestea să devină mai atractive pentru beneficiari și să determine un impact pozitiv asupra pieței muncii.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment