Protecția animalelor din punct de vedere juridic. Decizia 98/2022

Cuvinte-cheie: protecția animalelor, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, drepturile animalelor

Articol redactat de Tatarcan Ștefania-Cosmina, studentă în anul II a Facultății de Drept a Universității București

Introducere

Reglementarea unor norme privitoare la protecția animalelor este imperioasă în zilele noastre, când cazurile privind abuzul animalelor sunt în creștere. Reglementarea există, deși se poate dovedi, pe alocuri, deficitară. Totuși, pe cât de importantă este reglementarea, pe atât de necesară este punerea în aplicare a sancțiunilor prevăzute de legislația din țara noastră.

Punct de plecare

La începutul acestui an a fost pronunțată una dintre cele mai mari pedepse de până acum, în țara noastră, în legătură cu uciderea unui animal. La data de 17.01.2022, Curtea de Apel Galați a pronunțat Decizia 98/2022[1], conform căreia inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă de un an de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere a unui animal, în speță un câine, rasa Amstaff, ucis cu intenție, fără drept. Pedeapsa a fost pronunțată în temeiul art. 25 alin. 1 lit. a din Legea nr. 205/2004, privind protecția animalelor, cu aplicarea art. 41 alin. 1 din Codul penal, în referire la art. 43 alin. 5 din Codul Penal. Instanța a ținut cont de ,,modul de comitere a infracțiunii, precum și de mijloacele folosite, de starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs, natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedentele penale ale infractorului, conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială a inculpatului.”, în vederea individualizării pedepsei.

Legislația din România privind protecția animalelor

Potrivit Codului Civil, animalul este considerat a fi un bun mobil, corporal, după cum reiese din art. 539 privitor la bunurile mobile: ,,(1) Bunurile pe care legea nu le consideră imobile sunt bunuri mobile.   (2) Sunt bunuri mobile şi undele electromagnetice sau asimilate acestora, precum şi energia de orice fel produse, captate şi transmise, în condiţiile legii, de orice persoană şi puse în serviciul său, indiferent de natura mobiliară sau imobiliară a sursei acestora.” [2]

Totuși, reglementarea unor aspecte privitoare la protecția animalelor își are temeiul în Legea nr. 205 din 26 mai 2004 privind protecția animalelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 320 din 30 aprilie 2014.[3]  În prezenta lege este menționat, încă de la început, din art. 4, faptul că cei ce dețin animale au obligația de a nu se comporta cu brutalitate cu acestea, de a le asigura condițiile necesare pentru scopul în care sunt crescute și de a nu le abandona. De asemenea, deținătorii de animale trebuie să le procure acestora, în funcție de nevoile animalului, un adăpost corespunzător, hrană și apă, îngrijire, asistență medicală, posibilitatea de mișcare.

În ceea ce privește sancțiunile aplicate în materie, conform art. 25, uciderea animalelor, cu intenție, fără drept, practicarea tirului pe animale domestice sau pe cele sălbatice ținute captive, organizarea de lupte între animale, rănirea sau schingiuirea acestora, folosirea acestora pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea, intervențiile chirurgicale ce au ca efect modificarea aspectului unui animal sau alte scopuri necurative, precum și folosirea acestora în spectacole de circ ș.a.m.d., constituie infracțiuni, pedepsindu-se cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. În plus, alături de condamnarea pentru una dintre aceste infracțiuni, instanța poate dispune interdicția de a deține animale pentru o perioadă cuprinsă între unul și 5 ani.

Reglementare există și în cazul unor două mari problematici ce se pun în legătură cu protecția animalelor: eutanasierea și utilizarea animalelor în scopuri experimentale. În privința primei problematici, art. 9 alin. (1) din prezenta lege interzice eutanasierea animalelor cu nerespectarea procedurii. Excepția de regulă o reprezintă animalele cu boli incurabile ce vor fi eutanasiate de îndată. Cu privire la folosirea animalelor în scopuri experimentale, aceste proceduri sunt realizare fără a li se provoca animalelor suferințe inutile.

Autoritatea în domeniul protecției animalelor

A.N.S.V.S.A. (Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor)[4] reprezintă autoritatea națională care se ocupă cu protejarea sănătății și bunăstării animalelor, printre altele. Este un organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului.

Potrivit art. 29 din Legea 205/2004, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de la art. 26 (precum nerespectarea obligației de a asigura animalului cele necesare, nerespectarea obligației de a nu provoca traume psihice sau fizice prin dresarea unui animal etc.) se fac de către persoanele împuternicite din cadrul A.N.S.V.S.A. și al M.A.I.

Reglementarea la nivelul Uniunii Europene

În primul rând, prin Legea nr. 60 din 24 martie 2004 publicată în Monitorul Oficial nr. 400 din 5 mai 2004[5] se ratifică de către România Convenția Europeană pentru protecția animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003. Conform art. 3 din cuprinsul acesteia, principiile de bază pentru bunăstarea animalelor sunt următoarele: ,,(1) Nimeni nu trebuie să cauzeze inutil durere, suferințe fizice sau psihice unui animal de companie.   (2) Nimeni nu trebuie să abandoneze un animal de companie.”.

În al doilea rând, o mențiune a protecției animalelor de o amploare ceva mai importantă o regăsim în Titlul II din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), al cărui art. 13 menționează că „[…] Uniunea și statele membre țin seama de toate cerințele bunăstării animalelor ca ființe sensibile […].”. Se recunoaște, așadar, atenția Uniunii Europene în legătură cu calitatea vieții animalelor.

Normele Uniunii Europene cuprind ,,cinci libertăți” în ceea ce privește binele animalelor[6]:

 • Acestea nu trebuie să sufere de foame ori de sete;
 • Trebuie să nu fie supuse vreunui disconfort;
 • Nu trebuie să sufere dureri sau leziuni;
 • Trebuie să manifeste un comportament firesc;
 • Nu trebuie să sufere de frică ori de stres.

Și la nivelul Uniunii Europene sunt reglementate riguros studiile pe animale pentru dezvoltarea de noi medicamente, precum și pentru studii fiziologice. Pentru protecția animalelor se încearcă înlocuirea acestora, utilizându-se alte metode, reducerea, folosindu-se mai puține animale pentru același obiectiv, precum și respectul, reducând la minimum durerea și suferința acestora.[7] De asemenea, testarea produselor cosmetice pe animale este interzisă în Uniunea Europeană, Parlamentul solicitând în anul 2018, printr-o rezoluție, interzicerea, la nivel mondial, a testării produselor cosmetice pe animale.[8]

Concluzie

Protecția animalelor se referă, în general, la prevenirea, reducerea, ori eliminarea daunelor cauzate animalelor de către oameni. Pentru a ocroti bunăstarea animalelor și pentru a le scuti de abuzuri, statul ar trebui să preia mai mult din atribuțiile asociațiilor non-guvernamentale care sprijină drepturile necuvântătoarelor. Un important pas l-ar reprezenta o punere mai riguroasă în aplicare a legilor ce sancționează comportamentele brutale și cruzimile asupra animalelor.

REFERINȚE:

 1. http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/52646
 2.   http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/51666
 3. http://www.ansvsa.ro/ansvsa/despre-ansvsa/
 4. http://www.rolii.ro/hotarari/61e77f1ee49009a023000048
 5. https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/index_en.htm
 6. https://legeaz.net/noul-cod-civil/art-539-bunurile-mobile-despre-distinctia-bunurilor-despre-bunuri-in-general
 7. https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180216STO98005/why-meps-want-a-global-ban-on-animal-testing-for-cosmetics

8. https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20200624STO81911/binele-si-protectia-animalelor-legile-ue-explicate-video


[1] http://www.rolii.ro/hotarari/61e77f1ee49009a023000048

[2] https://legeaz.net/noul-cod-civil/art-539-bunurile-mobile-despre-distinctia-bunurilor-despre-bunuri-in-general

[3] http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/52646

[4] http://www.ansvsa.ro/ansvsa/despre-ansvsa/

[5] http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/51666

[6] https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20200624STO81911/binele-si-protectia-animalelor-legile-ue-explicate-video

[7] https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/index_en.htm

[8] https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180216STO98005/why-meps-want-a-global-ban-on-animal-testing-for-cosmetics

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment