Receptarea dreptului Uniunii Europene prin jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României. Selecţie decizii pronunţate şi publicate în perioada 1 ianuarie 2014 – 30 iunie 2015

Studiu realizat de lect. univ. dr. Marieta Safta și preluat de pe Juridice.ro

1. Supremația Constituției asupra întregii ordini juridice naționale. Stabilind, prin propunerea de revizuire a Constituției, că dreptul Uniunii Europene se aplică fără nicio circumstanțiere în cadrul ordinii juridice naționale, nedistingând între Constituție și celelalte legi interne, echivalează cu plasarea Legii fundamentale într-un plan secund față de ordinea juridică a Uniunii Europene. Neconstituționalitate în raport de prevederile art. 152 alin. (2) din Constituție, referitoare la limitele revizuirii Constituției.

(Decizia nr. 80 din 16 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 7 aprilie 2014)

Prin articolul unic pct. 121 și pct. 122 din propunerea legislativă de revizuire a Constituției s-a propus modificarea denumirii marginale a titlului VI, aceasta devenind „Apartenența României la Uniunea Europeană și la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord”, precum și conținutul normativ al art. 148 alin. (1) și (2), după cum urmează:
„(1) Ratificarea tratatelor prin care sunt modificate sau completate tratatele constitutive ale Uniunii Europene, precum și tratatele prin care este modificat sau completat Tratatul Atlanticului de Nord, se face printr-o lege adoptată în ședință comună a Senatului și Camerei Deputaților, cu votul a două treimi din numărul senatorilor și deputaților.
(2) România asigură respectarea, în cadrul ordinii juridice naționale, a dreptului Uniunii Europene, conform obligațiilor asumate prin actul de aderare și prin celelalte tratate semnate în cadrul Uniunii.”

Examinând modificarea propusă, Curtea a recomandat, cât privește denumirea marginală a art. 148, reformularea sa, având în vedere că aceasta se referă la „integrarea în Uniunea Europeană”, iar noile dispoziții ale titlului VI se referă la „apartenența la Uniunea Europeană”.

Referitor la alin. (1) al art. 148, Curtea a constatat că propunerea actualizează prevederile constituționale adoptate anterior aderării României la Uniunea Europeană și la Tratatul Atlanticului de Nord. Astfel, noul conținut al art. 148 alin. (1) reia soluția constituțională referitoare la ratificarea, de această dată a tratatelor prin care sunt modificate sau completate tratatele constitutive ale Uniunii Europene, prin legi adoptate de Parlament, cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor săi. În legătură cu acest aspect, pentru o mai mare claritate, Curtea, cu unanimitate de voturi, a recomandat ca teza referitoare la ratificarea tratatelor să aibă următorul conținut: „[…] se face prin lege adoptată în ședința comună a Senatului și a Camerei Deputaților, cu votul a două treimi din numărul senatorilor și deputaților”.

 

Puteți citi studiul integral pe site-ul Juridice.ro

Opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului și intră în responsabilitatea exclusivă a acestuia.

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment