Alegeri CSM 2016 – Nicoleta ȚÎNȚ – Preşedinte la Curtea de Apel Brașov

In dorinta de a informa opinia publica cu privire la candidaturile ce vor avea loc in Consiliul Superior al Magistraturii, va oferim o selectie a candidatilor si a programelor acestora.

Nicoleta Margareta ȚÎNȚ – Curtea de Apel Brasov

Consiliul Superior al Magistraturii – garant al independenței justiţiei

Asigurarea rolului constituțional al Consiliului Superior al Magistraturii, de garant al independenței justiției, trebuie să constituie centrul de gravitație pentru întreaga activitate desfășurată de acest organism, având drept coordonate independența sistemului judiciar și independența fiecărui judecător.
Asigurarea unui sistem judiciar cu adevărat independent impune asumarea responsabilității Consiliului Superior al Magistraturii pentru:

1. Gestionarea bugetului instanțelor și asigurarea unei finanțări corespunzătoare misiunii încredințate

Deși este reglementată legislativ și deși au fost anunțate de către Înalta Curte de Casație și Justiție mai multe calendare concrete pentru preluarea efectivă a acestei atribuții, măsura a fost amânată succesiv de către Guvern; consecința a fost alocarea de resurse financiare insuficiente pentru îmbunătățirea infrastructurii instanțelor, pentru continuarea și finalizarea tuturor obiectivelor de investiții în sediile instanțelor, pentru implementarea unui sistem de management electronic al dosarelor, pentru finalizarea procesului de informatizare, pentru finanțarea tuturor posturilor din sistem etc.

2. Optimizarea organizării și funcționării instanțelor

Politica de resurse umane adoptată de actualul Consiliu, precum și măsurile care au vizat schemele funcționale ale instanțelor au constituit adesea sursă de nemulțumire din partea judecătorilor și personalului auxiliar, conducerile instanțelor confruntându-se cu reale dificultăți în dimensionarea și repartizarea echilibrată a activității; de asemenea, procedurile de ocupare a posturilor vacante, de transformare ori transferare de posturi în cadrul aceleiași curți de apel sunt extrem de greoaie și necesită timp îndelungat în opoziție cu ritmul alert al activităților din instanță.

În opinia mea, nu mai există nicio rațiune pentru care statele de funcții și de personal pentru instanțe să fie aprobate prin ordin al ministrului justiției, Consiliul Superior al Magistraturii fiind cel mai în măsură să îndeplinească această atribuție, simplificându-se astfel întreaga reglementare actuală; îmi asum astfel formularea de propuneri temeinic argumentate în sensul modificării dispozițiilor legii de organizare judecătorească.

 

3. Cariera judecătorilor

3.1. Recrutarea. Menținerea unui nivel ridicat de exigență în recrutarea viitorilor judecători este de natură să încurajeze performanța profesională ulterioară. Coordonând activitatea Institutului Național al Magistraturii, Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să asigure orientarea formării profesionale a auditorilor de justiție și a celor selectați în procedura prevăzută de art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor[4] și spre dezvoltarea unor abilități non-juridice, de comunicare. Oricât de bine pregătit profesional ar fi un judecător, valoarea acestuia pălește atunci când manifestă orgoliu exacerbat, patimă, lipsă de respect față de cei cu care interacționează, autosuficienţă.

3.2. Formarea profesională. Ținând seama de locul important al judecătorilor în societate, de caracterul eminent al funcției deținute, Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să își asume responsabilitatea privind organizarea și controlul formării profesionale; dificultățile întâmpinate de instanțe în organizarea formelor descentralizate de pregătire profesională din lipsa alocațiilor bugetare fac cu atât mai important rolul Consiliului în acest domeniu; totodată, selecția riguroasă a programelor de formare profesională în funcție de nevoile reale ale judecătorilor, îmbunătățirea paletei de domenii acoperite de programele de formare (competențe informatice, managementul judiciar, gestionarea instanțelor, comunicarea cu părțile și cu presa, formare specifică a purtătorilor de cuvânt etc.), asigurarea permanentă a alternativei e-learning, precum și constituirea de biblioteci virtuale cu materiale întocmite pentru diferite seminare/conferințe/mese rotunde sunt direcții de acțiune menite să faciliteze formarea profesională. Judecătorii trebuie să aibă capacitatea de a înţelege mecanismele de funcţionare a societăţii pentru a putea aplica corect legea, în litera şi spiritul ei.

3.3. Promovarea. Fără îndoială, la baza promovării trebuie să se afle un sistem riguros de selecție, apt să asigure accesul celor mai bine pregătiți dintre noi.

Actualul sistem de promovare în funcții de execuție se impune a fi îmbunătățit dat fiind că verificarea cunoștințelor teoretice și practice printr-un test grilă, oricât de complex ar fi acesta, s-a dovedit a fi insuficientă. Este necesară regândirea procedurii de promovare, cu includerea unei probe de evaluare a hotărârilor judecătorești întocmite de candidați, având în vedere că acestea reprezintă poate cea mai importantă sarcină a judecătorilor, redactarea hotărârii fiind o „misiune dificilă și delicată, care presupune în primul rând cunoașterea perfectă a dosarului, a dispozițiilor legale aplicabile în cauză, a doctrinei și jurisprudenței, iar apoi o logică fără fisuri și, în sfârșit, o exprimare clară și simplă, exactă și fermă”[5].

4. Promovarea unor standarde înalte de calitate a actului de justiție

Independența sistemului judiciar este legitimată și prin asigurarea unui act de justiție de calitate, în folosul justițiabililor și al societății în general, înțelegând prin aceasta asigurarea unei durate rezonabile a procedurilor, calitatea hotărârilor pronunțate (sub aspectul soluțiilor și al motivării lor), consecvența jurisprudenței și previzibilitatea actului de justiție.

Din acest punct de vedere, Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să se implice în deprinderea instanțelor să folosească standarde de calitate, indicatorii de performanță utilizați putând avea, la acest moment, doar rolul de a semnala eventuale disfuncții, permițând instanțelor, precum și fiecărui judecător ori grefier în parte să adopte măsurile necesare pentru îmbunătățirea propriei activități

În întreaga mea activitate mă ghidez după astfel de principii călăuzitoare, sunt gata să mă implic și mai mult, să învăț și să mă perfecționez continuu, fiind totodată conștientă de imensa responsabilitate pe care mi-o asum propunându-vă această candidatură și solicitându-vă să-mi acordați încredere prin votul menit să asigure alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.

Conștientă fiind că misiunea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii este una extrem de dificilă, pentru succesul acestui proiect contez pe buna mea credință, pe experiența profesională pe care am acumulat-o în timp, pe susținerea și colaborarea activă a tuturor colegilor care m-au încurajat în acest demers pentru că toți ne dorim un sistem judiciar performant, cu adevărat independent, imparțial, competent și accesibil.

Iar dacă veți aprecia că alți judecători candidați vor fi mai potriviți pentru această demnitate, vă asigur că viitorii membri ai Consiliului Superior al Magistraturii vor avea în mine un partener loial și implicat în toate demersurile menite să realizeze dezideratele enunțate anterior.

 

Preluat de pe juridice.ro

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment