Articolele privind controlul judiciar – neconstituționale

 

La data  de 4 decembrie 2014, Plenul Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.211-217 din Codul de procedură penală care reglementează măsurile preventive ale controlului judiciar şi ale controlului judiciar pe cauţiune.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că prevederile art.211-217 din Codul de procedură penală sunt neconstituţionale, întrucât încalcă art.53 din Constituţie referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi fundamentale.

În pronunţarea acestei soluţii, Curtea a constatat că, deşi noul Cod de procedură penală include printre măsurile preventive controlul judiciar şi controlul judiciar pe cauţiune, nu prevede durata pentru care pot fi dispuse aceste măsuri. Or, caracterul excepţional al măsurilor preventive, care implică restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi fundamentale, impune caracterul temporar, limitat în timp, al acestora.

Decizia este definitivă şi general obligatorie insa ea se va aplica doar după ce va fi publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I. Pană la acel moment, masura controlului judiciar poate fi in continuare aplicată. Parlamentul are insa posibilitatea de a modifica codul pentru a-l pune in acord cu decizia Curtii.

Controlul judiciar face parte din categoria măsurilor preventive, la fel ca și arestul preventiv sau cel la domiciliu. In cadrul acestei masuri, instanța sau procurorul poate dispune ca o persoana sa nu părăseasca țara, sa se prezinte constant la poliție etc. Deși in practică, controlul judiciar nu este dispus niciodată pe perioadă nelimitată, acest lucru nu a schimbat cu nimic judecata magistraților.

 

 

Related articles