Manualul Practicantului – Educaţia Financiar-Bancară

Am subliniat în nenumărate rânduri necesitatea asigurării unei educații financiar-bancare a populației, a diferitelor categorii sociale, inclusiv a parlamentarilor și a mass-mediei, ce devine utilă socialmente în contextul realităților actuale.
Din constatările modului de abordare a problemelor financiar-bancare pe diverse planuri se poate ajunge la concluzia că tocmai lipsa unei educații în materie face ca atât afirmații, cât și modalități de reacții ale societății să nu concorde cu un mod de înțelegere adecvat și, mai ales, profesionist, al problematicii pe un palier social-economic cu pronunțate consecințe la nivel macro, cât și microeconomic.
De aceea, am apreciat întotdeauna că este necesară o preocupare susținută în vederea educării pe plan financiar-bancar a elevilor pentru înțelegerea fenomenelor specifice, astfel încât aceștia să fie capabili să-și formeze opinii adecvate care să le fie utile, atât la nivel individual, cât și la nivel general.
Asociația Europeană pentru Drept Bancar și Financiar – România, în cei 7 ani de existență, s-a preocupat continuu, atât de pregătirea profesională a membrilor săi, dar și pentru informarea și pregătirea largă a celor interesați în cadrul colocviilor, conferințelor și simpozioanelor pe care le-a organizat, prilej cu care specialiști în domeniu au tratat subiecte de interes general în materie și, de multe ori, au oferit răspunsuri la întrebările care interesau auditoriul. Asociația a organizat până în prezent și 11 conferințe internaționale cu participarea specialiștilor din instituții financiare internaționale, bănci centrale de pe 5 continente și bănci comerciale, ocazie cu care s-au întâlnit opiniile specialiștilor români cu cele ale oaspeților străini. Experiența ne-a demonstrat că astfel de dezbateri sunt folositoare pentru cunoașterea și înțelegerea corespunzătoare a multiplelor aspecte bancare cu care se confruntă lumea contemporană.
Nevoia unei cât mai profesioniste abordări a problemelor financiar-bancare se vădește continuu pentru formarea unei concepții juridice cât mai adecvate unor viitori cetățeni responsabili ai țării. Faptul că Info-Cons Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor în România inițiază un asemenea Curs în domeniul financiar-bancar pentru cadrele didactice nu poate fi decât benefic pentru întreaga societate.

De aceea, salutăm cu toată convingerea această acțiune și ne propunem să sprijinim cât mai susținut activitatea de educare în domeniu a tinerelor vlăstare, ce poate fi de un real folos pentru aceștia ca și pentru întreaga societate.

Cu acest prilej, felicitând Info-Cons pentru materializarea concretă a unei asemenea initiațive, avem încredere că efectele utilității sale vor deveni evidente în raport de nevoile societății.

Să urăm, deci, acestui Curs în domeniul financiar-bancar pentru cadrele didactice să-și atingă scopurile urmărite de inițiator și să răspundă nevoilor sociale cât mai diverse.

Ianfred Silberstein – Președinte Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar

Descarca ghidul

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment