CJUE în privinţa asistenţei sociale pentru cetăţenii UE

„Cetăţenii Uniunii Europene care se deplasează într-un stat membru a cărui cetățenie nu o au, pentru a căuta un loc de muncă, pot fi excluși de la beneficiul anumitor prestații sociale”, susţine Melchior Wathelet, avocatul general al CJUE. Însă, conform unui comunicat al Curții de Justiție a Uniunii Europene, acordarea unor astfel de prestații nu poate fi refuzată în mod automat, în lipsa unei examinări individuale, dacă acea persoană a desfășurat deja o muncă salariată. De asemenea, Curtea a precizat că cetățeni din alte state membre ale Uniunii pot fi excluși de la beneficiile asistenței sociale în cazul în care aceștia intră pe teritoriul unui stat fără intenția de a munci.

Având în vedere faptul că această cauză a vizat prestațiile germane ale asigurării de bază în cazul Nazifei Alimanovic și al celor 3 copii ai săi, avocatul general conchide că respectivele prestații trebuie calificate drept prestații de asistență socială în sensul directivei „cetățeanul Uniunii”. Deși discriminarea unui cetățean al Uniunii pe motiv de cetățenie sau naționalitate este interzisă, aceasta o conține o derogare în ceea ce privește asistența socială, derogare ce trebuie interpretată în mod strict, iar limitările care decurg din aceasta trebuie să fie legitime.

În fine, Curtea nu este obligată să accepte concluziile avocatului general, misiunea acestuia fiind aceea de a propune Curții, în deplină independență, o soluție juridică în cauza care le este atribuită. Judecătorii Curții urmează să delibereze în această cauză.

 

Sursă:

curia.europa.eu

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment