Soluţionarea contestaţiilor pe cale administrativ-jurisdicţională în lumina prevederilor naţionale şi europene

În vederea perfecţionării cadrului legislativ românesc prin raportare la cadrul legislativ european, o atenţie deosebită a fost îndreptată asupra sistemului de soluţionare a contestaţiilor cu privire la procedurile de achiziţie publică. Noile reglementări în materie prevăd posibilitatea persoanei interesate de a alege între două căi de atac, şi anume: calea administrativ-jurisdicţională sau calea contenciosului administrativ.

În acest sens, autorul acestei lucrări, Valentina Lidia Lupu, a punctat incidenţa dreptului european şi a celui internaţional asupra procedurii de soluţionare a contestaţiilor în materia achiziţiior publice şi organizarea sistemului de revizuire şi remedii în România, stabilind cine este competent să soluţioneze astfel de contestaţii, cine are calitatea procesuală pasivă şi care este procedura în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

[su_button url=”http://abcjuridic.ro/wp-content/uploads/2015/08/1.-Lupu-Lidia-Valentina-Solutionarea-contestatiilor.pdf” background=”#ef4b2d” size=”10″ center=”yes”]Citeşte lucrarea[/su_button]

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment