Transpunerea în termen a directivelor UE – o problemă de actualitate

Pe data de 10 decembrie 2014 a avut loc a treia reuniune trimestrială a Grupului de Lucru Contencios UE (GLCUE), condusă de subsecretarul de stat în cadrul MAE, Răzvan-Horaţiu Radu, agent guvernamental pentru CJUE.
Agentul guvernamental a deschis reuniunea cu o prezentare a activităţii de reprezentare desfăşurate în lunile august – decembrie 2014, atât în faţa Comisiei Europene, în cadrul acţiunilor în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, cât şi în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE).

Un punct important al întrunirii l-a reprezentat transpunerea directivelor UE în legislația internă. În acest sens, subsecretarul de stat a solicitat instituțiilor membre în GLCUE să creeze un mecanism eficient prin care să fie transpuse în mod constant directivele UE la nivel intern în așa fel încât să nu devină restante și prin care să fie asigurată o aplicare corectă a dreptului UE în România.
De asemenea, agentul guvernamental a atras atenţia reprezentanţilor instituţiilor participante asupra creşterii numărului de acţiuni declanșate de Comisia Europeană, acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor pentru necomunicarea măsurilor naţionale de transpunere. Acesta a propus, pe această cale, luarea unor măsuri necesare pentru clasarea acțiunilor declanșate.

În acest context, subsecretarul de stat a evidențiat importanța și necesitatea cooperării interinstituționale.
Trebuie menționat faptul că România nu a fost niciodată condamnată în faţa CJUE pentru neîndeplinirea obligaţiilor de stat membru, de la data aderării şi până la momentul actual.

Related articles