Importanța ONU

În urma unui context istoric nefavorabil și a unui insucces în ceea ce privește promovarea păcii și prevenirea războiului de către Societatea Națiunilor, fondarea Organizației Națiunilor Unite a avut ca efect crearea unei noi ordini mondiale. Astfel, după cel de-al doilea Război Mondial, 51 de state membre au hotărât aderarea la Declarația Națiunilor Unite.

Scopurile înființării Organizației Națiunilor Unite au fost menținerea păcii și securități naționale, cooperarea internațională în domeniu economic și social, dar si cooperarea internațională pentru promovarea respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale. Relațiile ostile dintre Statele Unite si URSS din timpul Războiului Rece au determinat ca atingerea acestor scopuri să fie îngreunată, aportul ONU fiind vizibil doar în conflictele din afara războiului (rezoluția Consiliului de Securitate din 1950 a permis respingerea invaziei Coreei de Sud de către Coreea de Nord).

Prin componența sa internă și prin înființarea organelor subsidiare, ONU a reușit de-a lungul timpului să își manifeste influența asupra multor arii de interes internațional (justiție, economie, securitate, sănătate, educație, proprietate intelectuala, etc.). In concreto, trimiterea unor forțe pentru încetarea conflictelor armate, adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului sau a Declarației Mileniului, susținerea decolonizării ilustrează vocația de universalitate a acestei organizații internaționale.

Un rol deosebit în activitatea ONU îl exercită Curtea Internațională de Justiție, aceasta având competența de a judeca litigiile dintre statele ce cad de acord a i se supune judecății, deciziile Curții fiind în mod evident obligatorii doar pentru statele implicate în litigiu. Un exemplu relevant ar fi plângerea înaintată de către Repulica Federală Iugoslavia împotriva statelor membre NATO referitoare la poziția acestora în războiul din Kosovo.  Desfășurându-și activitatea conform principiilor Cartei ONU (soluționarea pe cale pasnică a diferendelor internaționale, egalitatea suverană a statelor), Curtea Internațională de Justiție acordă, de asemenea, avize consultative prin care se exprima opinia în probleme de drept privind aplicarea Cartei.

În ceea ce privește implicarea României, participarea în cadrul misiunilor de menținerea a păcii a evidențiat eficiența politicii ONU. Activitatea din cadrul ONU a țării noastre marchează interesul pentru eforturile generale de menținerea a păcii, de cooperare intenațională, dar și pentru încurajarea respectării drepturilor omului prin Declarația Universală a Drepturilor Omului. Un aspect esențial ce subliniază convergența către același scop universal este existența unui centru de tranzit pentru refugiați la Timișoara ce găzduiește peste 200 de oameni. Acest centru oferă adăpost refugiaților aflați în nevoie urgentă de evacuare din prima țară de azil.

În concluzie, contribuția pe care ONU o aduce la pacea și securitatea mondială, la dezvoltarea și progresul global reprezintă argumente de necontestat în favoarea celei mai importante organizații internaționale cu vocație universala. De asemenea, prin câștigarea Premiului Nobel pentru Pace în 2001 este confirmată importanța ONU în cadrul dreptului internațional.

Related articles