Proiect de lege prin care se intenționează acordarea către ANPC a unor puteri de sancționare similare cu cele ale Consiliului Concurenței

În prezent se află în lucru la comisiile permanente ale Senatului un proiect de lege privind modificarea statutului Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (în continuare „Proiectul de lege”). Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților și înregistrat la Senat pentru dezbatere în iunie 2016.

În forma adoptată de Camera Deputaților, Proiectul de lege cuprinde o serie de modificări substanțiale cu privire la statutul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (în continuare „ANPC”). Una dintre cele mai importante modificări constă în posibilitatea oferită ANPC de a aplica amenda contravențională prin raportare la cifra de afaceri a agentului economic sancționat. Mecanismul sancționării aplicat de ANPC conform Proiectului de lege (incluzând cuantum, procedura, calculul cifrei de afaceri) este similar cu cel aplicat în prezent de Consiliul Concurenței astfel cum este reglementat de legea concurenței nr. 21/1996 și în anumite aspecte, agravat. Mecanismul de sancționare reglementat de Proiectul de lege în forma adoptată de Camera Deputaților:
Cuantumul sancțiunii: ANPC poate sancționa contravenientul cu amendă cuprinsă între 0,5% și 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancționării faptei săvârșite, cu intenție sau din neglijență, de întreprinderi sau asociații de întreprinderi;

Procedura recunoașterii vinovăției. Dacă întreprinderea recunoaște, în mod expres, înainte de audieri, săvârșirea faptei și, acolo unde este cazul, propune remedii care duc la înlăturarea cauzelor încălcării, ANPC poate aplica o reducere a amenzii cu un procent cuprins între 10% și 30% din nivelul de bază determinat conform instrucțiunilor ce vor fi adoptate în aplicarea acestei prevederi. Reducerea se aplică și dacă amenda este stabilită în cuantumul minim prevăzut de lege, fără ca amenda aplicată să fie mai mică de 0,2% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancționării;

Determinarea cifrei de afaceri la care se aplică amenda:
1. Cifra de afaceri la care se aplică amenda este suma veniturilor realizate din vânzările de produse și/ sau din prestările de servicii realizate de întreprindere în cursul ultimului exercițiu financiar, din care se scad sumele datorate cu titlu de obligații fiscale și valoarea contabilizată a exporturilor efectuate direct sau prin mandatar, inclusiv a livrărilor comunitare.

2. Dacă vreuna dintre întreprinderile avute în vedere la aplicarea sancțiunii face parte dintr-un grup de întreprinderi, pentru determinarea cifrei sale de afaceri, se va lua în considerare cifra de afaceri cumulată a respectivului grup, conform situațiilor financiare consolidate. În timp ce Consiliul Concurenței aplică amenda prin raportare numai la cifra de afaceri a întreprinderii sancționate, Proiectul de lege prevede o sancțiune mult mai drastică pentru întreprinderea care a săvârșit o încălcare a legii în domeniul protecției consumatorului, prin aplicarea amenzii raportată la cifra de afaceri a întregului grup;

În prezent, Proiectul se află în dezbateri și este posibil să sufere amendamente, inclusiv cu privire la mecanismul de sancționare. Stadiul dezbaterilor poate fi urmărit pe site-ul Senatului la acest link (nr. 468/2016). Camera decizională în acest caz este Senatul.

Preluat de pe http://www.juridice.ro/

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!